H ελληνική ατομική επιχείρηση με επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ»  η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Περιοχή Ασβεστοχωρίου, οδός Αγίου Γεωργίου και Mακεδονίας, αρ. 1,, τ.κ. 57010 και το υποκατάστημα της στην Θεσσαλονίκη , οδός Αγίου Δημητρίου, αρ. 99, τ.κ. 54633 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@animalsfoodmarket.gr , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης +30 2314 003551 (εφεξής καλούμενη επιχείρηση), κύρια και δικαιούχος του παρόντος δικτυακού ιστότοπου www.animalsfoodmarket.gr   ,ενδιαφέρεται για ζητήματα απορρήτου και έχει ως προτεραιότητα της την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό τον λόγο καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, κατά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εσείς μας παρέχετε, ώστε να διασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της συγκεκριμένης ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς εναρμόνιση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατό να υπόκεινται σε αναθεώρηση και ενημέρωση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε να ελέγχετε  ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η αποδοχή της συγκεκριμένης πολιτικής απορρήτου τεκμαίρεται την γνώση σας για την πιθανότητα μελλοντικής τροποποίησης του παρόντος κειμένου ενώ  η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας όλων των ενδεχόμενων τροποποιήσεων

Με την χρήση του δικτυακού τόπου www.animalsfoodmarket.gr και την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων προς εμάς καθώς και με τη ρητή σας συγκατάθεση κατά την εγγραφή σας ως χρήστης δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως και με σαφήνεια για τους όρους που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν, ότι έχετε λάβει γνώση των νόμιμων δικαιωμάτων σας καθώς και πως παρέχετε την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία από την επιχείρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

.

1.Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που δύναται να σας ταυτοποιήσει άμεσα(π.χ. το ονοματεπώνυμο σας) ή έμμεσα(π.χ. ο αριθμός τηλεφώνου σας). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, ονόματα χρήστη, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες. Το άτομο(φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

2.Τι είναι η επεξεργασία δεδομένων;

Επεξεργασία δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως  η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία των δεδομένων εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία.

3.Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Η ιστοσελίδα www.animalsfoodmarket.gr  έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είστε σε θέση να την επισκέπτεσθε χωρίς να παρέχετε υποχρεωτικά  τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον δεν το επιθυμείτε. Η επιχείρηση ««Ιωαννίδης Ιωάννης», ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ως άνω δικτυακού τόπου μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν και μόνο για τους στο παρόν αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Η επιχείρηση μας συλλέγει έξι τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες/επισκέπτες:

 1. Στοιχεία που ο επισκέπτης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως χρήστης.
 2. Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του.
 3. Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς.
 4. Στοιχεία που οι επισκέπτης/χρήστης μας παρέχει για την εγγραφή τους στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της επιχείρησης.
 5. Στοιχεία που ο επισκέπτης/χρήστης μας παρέχει μέσω της αποδοχής των cookies.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται  είναι τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
 • Στοιχεία αποστολής-παράδοσης παραγγελίας
 • Διεύθυνση IP

4.Ποια είναι η πολιτική cookies που ακολουθούμε;

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και να σας παρέχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες που ίσως βρείτε χρήσιμες.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ιστοσελίδας , για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του  υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον το πληροφοριακό σύστημα του ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται αν επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί 4 διαφορετικές κατηγορίες cookies:

 1. Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για την εύρυθμη λειτουργία καθώς και την βελτίωση της ασφάλειας του συγκεκριμένου ιστότοπου. Αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά και δεν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης τους σε αυτόν τον ιστότοπο

 1. Cookies Απόδοσης

Η επιχείρηση μας κάνει χρήση cookies απόδοσης με σκοπό να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε διαδικτυακά, , χρησιμοποιώντας αναλυτική δεδομένων και στατιστικών (analytics), έρευνα μέσω αναδυόμενων παραθύρων (survey pop-ups) και συνολική παρακολούθηση απόδοσης και διαθεσιμότητας του ιστοτόπου. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά και μπορείτε να μην παρέχετε τη συναίνεση σας στη χρήση τους με το να επιλέξετε την εξαίρεση τους στις ‘‘ρυθμίσεις cookies”.

 1. Cookies Λειτουργικότητας

Η επιχείρηση  χρησιμοποιεί cookies λειτουργικότητας για να αποθηκεύει στον ιστότοπό μας τα στοιχεία σύνδεσής σας (credentials) κατά την επόμενη επίσκεψή σας σ’ αυτόν. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για την ενίσχυση της εμπειρίας σας ως χρήστη αποθηκεύοντας ορισμένες επιλογές σας. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά και μπορείτε να μην παρέχετε τη συναίνεση σας στη χρήση τους με το να επιλέξετε την εξαίρεση τους στις ‘‘ρυθμίσεις cookies”.

 1. Cookies Διαφήμισης και Κοινωνικών Δικτύων

Για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας ως χρήστη του ιστοτόπου της επιχείρησης , τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για να τηρείται αρχείο με τις επισκεπτόμενες από εσάς σελίδες του ή για να σας παρέχονται η πλησιέστερες σε εσάς .Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε στοχευμένες διαφημίσεις και κατά την επίσκεψή σας σε ιστοτόπους, άλλους, εκτός αυτού της www.animalsfoodmarket.gr. Τα ως άνω cookies σας δίνουν επίσης τη δυνατότητα να κοινοποιείτε και να μοιράζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις σελίδες του ιστότοπου που σας ενδιαφέρουν

 

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics. Η Google Analytics αποτελεί μια διαδικτυακή υπηρεσία στατιστικής ανάλυσης δεδομένων της Google Inc. η οποία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα μια ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία μας στην εν λόγω υπηρεσία είναι ανωνυμοποιημένες έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η προσωπική σας ταυτοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας της Google Inc. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://privacy.google.com/businesses/compliance

Η ιστοσελίδα μας δύναται να  προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, έχετε την δυνατότητα μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε να επιλέξετε την διαγραφή των ήδη υπαρχόντων cookies,την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε συγκεκριμένου cookie ή την αυτόματη απόρριψη όλων των μελλοντικών cookies στον υπολογιστή σας με αναπόφευκτη ωστόσο συνέπεια να καταστεί δυσχερέστερη ή ακόμη κι αδύνατη ή  χρήση ορισμένων λειτουργιών της παρούσας ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε χρήση cookies πέρα αυτών για τα οποία έχετε παρέχει την συγκατάθεση σας.

Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τα cookies και τις επιμέρους εφαρμογές τους μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org

5.Πως λειτουργεί η υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου(newsletter);

Η επιχείρηση παρέχει στους χρήστες της Ιστοσελίδας της την δυνατότητα αποστολής ενημερωτικού δελτίου(newsletter) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να επωφεληθούν αυτής της υπηρεσίας. Η αποστολή newsletter από την επιχείρηση είναι απόλυτα συμβατή με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας.

Έχετε συνεπώς την δυνατότητα , εάν το επιθυμείτε, να ζητήσετε να πληροφορείστε για τα νέα προϊόντα που διαθέτει η επιχείρηση στην αγορά και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών -ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική σας διεύθυνση ή μέσω τηλεφώνου. Δεν πρόκειται να γίνει καταχρηστική χρήση της εν λόγω υπηρεσίας.

Η επιχείρηση μας κάνει χρήση της υπηρεσίας Mailchimp για την διαχείριση του newsletter της. Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης σας δίνετε η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter. Αν το επιλέξετε θα σας αποσταλεί σχετικό μήνυμα στην διεύθυνση του  ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ώστε να μας παρέχεται με ρητή σας ενέργεια τη συγκατάθεση σας για την περιοδική αποστολή ενημερωτικού δελτίου. Η επιχείρηση μας έχει συμβατικά εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω σχετικής συμφωνίας με την εταιρεία  Rocket Science Group LLC ως εκτελεστή της επεξεργασίας (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ ).Ο  χρήστης της υπηρεσίας μπορεί σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε να ζητήσει τη διακοπή λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων αφού σε κάθε μήνυμα συμπεριλαμβάνεται και η επιλογή ανάκλησης της συγκατάθεσης του. Για οποιοδήποτε  ζήτημα προκύψει μπορείτε να επικοινωνείτε με την επιχείρηση είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@animalsfoodmarket.gr) είτε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης (+30 2314 003551).

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους εξής σκοπούς:

 1. Την έναρξη, διατήρηση και εκτέλεση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τα δεδομένα που μας παραχωρείτε θα χρησιμοποιηθούν για την ορθή κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης και των σχετικών με αυτές ενεργειών (υποβολή παραγγελιών, αποστολή εμπορευμάτων, ταυτοποίηση πελάτη όταν είναι αναγκαίο, διαχείριση των πληρωμών κ.λπ.).
 2. Την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων μας. Ενδέχεται να ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας αποστείλουμε στοχευμένο υλικό ή γενικευμένα διαφημιστικά μηνύματα και προωθητικό υλικό σχετικά με νέα προϊόντα ή ειδικές προσφορές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος SMS κ.λπ.).
 3. Την στατιστική έρευνα. Τα προσωπικά σας δεδομένα και τα cookies για τα οποία έχετε παρέχει την συγκατάθεση σας μας βοηθούν να εποπτεύουμε την επισκεψιμότητα του παρόντος ιστότοπου και τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών μας μέσω εργαλείων στατιστικής ανάλυσης
 4. Την υποχρεωτική συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε προκειμένου να εναρμονιστεί με τις επιταγές της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας(έκδοση αποδείξεων, αρχή λογοδοσίας, διατήρηση δεδομένων για ελάχιστη διάρκεια κ.λπ.).

7.Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων;

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την υποστήριξη και την παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την επιχείρηση, την κατάρτιση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ,την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, την διαφημιστική προώθηση και την στατιστική απεικόνιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και έχει ως νόμιμη βάση της την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας αναφορικά με το είδος των δεδομένων και τους σκοπούς της επεξεργασίας, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας

8.Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι:  (Α) Η επιχείρηση με επωνυμία «Ι ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ» και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της επιχείρησης, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, (Β) οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, (Γ) οι δημόσιες ή δικαστικές υπηρεσίες ή ανεξάρτητες αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή.

9.Πως εξασφαλίζουμε ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία σέβονται τα δεδομένα σας;

Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την επιχείρηση μας:

 • Να τηρούν εχεμύθεια.
 • Να μη μοιράζονται δεδομένα με τρίτους χωρίς την άδεια της επιχείρησης.
 • Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
 • Να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Να μην προβαίνουν σε επεξεργασία πέρα από αυτήν που τους επιτρέπει η επιχείρηση σύμφωνα με τους σκοπούς επεξεργασίας.

10.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και στη συνέχεια διαγράφονται.

Η διάρκεια επεξεργασίας των δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση μας τα διατηρεί τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ή σύμβαση καθώς και για όσο διάστημα δύνανται να προκύψουν νομικές αξιώσεις που απορρέουν από αυτή. Ακόμη είναι πιθανή η παράταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων σχετικά με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης είτε για λόγους συμμόρφωσης με τις υποδείξεις δημοσίων ή ανεξάρτητων αρχών.

11.Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;

Η επιχείρηση μας δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών  της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) μέσω τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer).  Η επιχείρηση χρησιμοποιεί για το ηλεκτρονικό της κατάστημα το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Κατά αυτό τον τρόπο όλες οι προσωπικές πληροφορίες του επισκέπτη/χρήστη, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής του, κρυπτογραφούνται ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα ένα παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων όταν αυτοί χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς χρήστες, για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, wwww.animalsfoodmarket.gr, διαθέτει πιστοποίηση SSL της Let’s Encrypt x3 η οποία είναι μία ελεύθερα προσβάσιμη αυτοματοποιημένη αρχή πιστοποίησης του Internet Security Research Group (ISRG).

Επιστρατεύουμε επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών τους πληροφοριών. Επανεξετάζουμε και τροποποιούμε τα μέτρα ασφάλειας κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

Η επιχείρηση μας φροντίζει για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων που παρέχει με τη συγκατάθεση σας στους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της.

Η επεξεργασία των δεδο­­­­­μένων των επισκεπτών/χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους στη παρούσα αναφερόμενους σκοπούς. Οι  υπάλληλοι μας έχουν στο σύνολο τους αναλάβει έναντι της επιχείρησης δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ενώ όπως ως άνω αναφέρεται η επιχείρηση μας έχει διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις  για τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών.

Η επιχείρηση μας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση  σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

12.Ποιά είναι τα νόμιμα δικαιώματα σας;

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, όπως τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε. 

Δικαίωμα διόρθωσης: Στην περίπτωση που διαπιστώσετε πως τα δεδομένα σας είναι ανακριβή η ελλιπή μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή συμπληρώσουμε.

 Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εφόσον δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Επιπροσθέτως έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης σας προς επεξεργασία, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για αυτήν.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους.  Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή την διαβίβαση τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε την συγκατάθεση σας. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία των δεδομένων σας, εφόσον δεν υπάρχουν νόμιμοι ή επιτακτικοί λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματος σας.

Δικαίωμα καταγγελίας: Έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  complaints@dpa.gr

13.Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε ένα σχετικό email, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης info@animalsfoodmarket.gr           με τίτλο-αίτημα «ΆΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ» περιγράφοντας το αίτημα σας. Στη συνέχεια εμείς θα το εξετάσουμε και θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Απαντάμε στα αιτήματα σας δωρεάν εντός (1) ενός μηνός από την παραλαβή τους. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων δύναται να λάβουμε παράταση άλλων δυο (2) μηνών εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο και αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση σας. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η  επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα μη ανταπόκρισης σε αυτά.